Mijn auditoren omgeving
Onderliggende pagina's

Auditor worden

Bent u expert op het gebied van verkeersveiligheid, ontwerp en inrichting van rijkswegen en Human Factors in het verkeer? Bent u in staat verkeersveiligheidsknelpunten in een wegontwerp te herkennen en in te schatten hoe weggebruikers zullen reageren op de diverse ontwerpelementen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor het certificeringstraject om verkeersveiligheidsauditor te worden.

Voor wie?

Kandidaten worden tot het certificeringstraject toegelaten met aantoonbaar hbo-niveau en ten minste vijf jaar ervaring. Belangrijk daarbij zijn kennis en ervaring op het gebied van verkeerskunde en verkeersveiligheid, wegontwerp van rijkswegen en Human Factors in het verkeer. Kandidaten tonen vooraf aan over de nodige competenties te beschikken. Om belangenverstrengeling te voorkomen, is het traject niet toegankelijk voor medewerkers van Rijkswaterstaat.

shutterstock_13064719

 Certificeringstraject in het kort

Het certificeringstraject bestaat uit een:

  • Intake-assessment
  • Training
  • Examen

Voor het intake-assessment stellen kandidaten een portfolio met bewijsstukken samen, dat tijdens het intake-assessment met twee assessoren wordt besproken. Tijdens de intake krijgt de kandidaat ook een inhoudelijke casus voorgelegd. Op basis van het portfolio en het assessment wordt beoordeeld of de kandidaat over de benodigde kwalificaties beschikt om het verdere traject in te kunnen gaan.

Tijdens de training leert de kandidaat het kader en proces rondom audits kennen en oefent met concrete casuïstiek. Na afloop van de training legt de kandidaat een examen af. Dit examen bestaat onder meer uit het uitvoeren van een audit en opstellen van een auditrapport aan de hand van een casus.

Geïnteresseerd? Neem contact op met DTV Consultants, begeleider van het certificeringstraject. Zij zullen samen met u een eerste inschatting maken over uw kansen om het traject in te gaan.

Uitgebreide inhoudelijke en praktische informatie over het certificeringstraject.

Certificaatvoorwaarden

Kandidaten die het certificeringstraject succesvol hebben doorlopen, zijn bevoegd tot het uitvoeren van verkeersveiligheidsaudits op het rijkswegennet. Zij worden opgenomen in het register, en wij vermelden hun gegevens op deze website. Auditors moeten vervolgens blijvend aan een aantal voorwaarden voldoen en staan onder permanent toezicht van het Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudit ( KoVa). Zo moeten auditors bijvoorbeeld ten minste twee audits per drie jaar uitvoeren, deelnemen aan de jaarlijkse terugkomdagen voor afstemming en bijscholing, zich houden aan de gemaakte afspraken en eisen rondom het uitvoeren van audits en kwalitatief goede rapporten opleveren.

 
Mijn auditoren omgeving