Mijn auditoren omgeving
Onderliggende pagina's

Opdracht verstrekken

Wie geeft opdracht voor een verkeersveiligheidsaudit op rijkswegen?

De opdrachtnemer van het infrastructuurproject is verantwoordelijk voor het laten auditen van het project. Dit kan het regionale organisatieonderdeel van Rijkswaterstaat zijn, maar meestal wordt de planvoorbereiding en/of realisatie uitbesteed aan een marktpartij. Deze marktpartij is dan ook opdrachtgever voor de audits en moet er op toezien dat op de juiste momenten wordt geaudit.

Wie mag een audit uitvoeren?

Alleen teams van tenminste twee gecertificeerde auditoren mogen verkeersveiligheidsaudits uitvoeren. Zij mogen indien nodig advies vragen aan een specialist, bijvoorbeeld op het gebied van verkeersregeltechniek. De auditors moeten de audit als onafhankelijk team uitvoeren. Daarom mogen ze geen enkele betrokkenheid hebben (gehad) met de projectorganisatie van Rijkswaterstaat in relatie tot het project of betrokken mogen zijn bij het project en/of de opdrachtnemer van het infrastructuurproject. Auditors leveren hiervoor vooraf een verklaring van onafhankelijkheid en geheimhouding af. Het KoVa houdt toezicht op de onafhankelijkheid van de auditoren.

Kijk hier voor de lijst met gecertificeerde verkeersauditoren rijkswegennet.

Eisen aan de opdracht

Om een audit goed te kunnen uitvoeren is een aantal documenten nodig en in de pre-openingsfase is toegang tot de weg nodig. Een overzicht van de aan te leveren documenten staat in het Kader Verkeersveiligheid Deel A. Het is de verplichting van de opdrachtgever van de audit om de veiligheid te borgen. De audits mogen alleen worden verricht met de vereiste vergunningen en ontheffingen.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig opleveren van de benodigde documenten. Meer hierover leest u in het Voorschrift voor de Verkeersveiligheidsauditor Rijkswegennet.

 
Mijn auditoren omgeving