Mijn auditoren omgeving
Onderliggende pagina's

Verkeersveiligheidsaudits

Wat is een verkeersveiligheidsaudit?

Een verkeersveiligheidsaudit is een onafhankelijke beoordeling van de verkeersveiligheid van ontwerpkenmerken van een infrastructuurproject. Doel van de audit is om in een vroegtijdig stadium te weten te komen of en op welke manier de weg risico’s oplevert voor de verkeersveiligheid. Zo kan de wegbeheerder deze risico’s nog wegnemen tijdens het ontwerpproces en rondom het moment dat de weg in gebruik wordt genomen. Een verkeersveiligheidsaudit is een verplicht onderdeel van het ontwerpproces bij rijkswegen.

Een verkeersveiligheidsaudit is een onafhankelijke, gedetailleerde, systematische en technische verkeersveiligheidscontrole van de ontwerpkenmerken van een infrastructuurproject, in alle fasen van het project, van planning tot eerste gebruik. De verkeersveiligheidsaudit geeft een gedetailleerd overzicht van de onveilige kenmerken van een weginfrastructuurproject.

Wanneer een audit?

Het uitvoeren van een verkeersveiligheidsaudit is over het algemeen verplicht voor alle infrastructuurprojecten op rijkswegen in het geval van nieuwbouw en reconstructies. Voor projecten met kleinschalige aanpassingen aan de infrastructuur wordt een uitzondering gemaakt op deze verplichting. Of er sprake is van een uitzondering kan worden vastgesteld door een checklist. Deze checklist staat in het Kader Verkeersveiligheid. De verplichting tot het (laten) uitvoeren van een audit is opgenomen in de overeenkomst met de opdrachtnemer van het infrastructurele werk. Meer weten over opdracht verstrekken?

Het is geen verplichting een verkeersveiligheidsaudit uit te voeren op wegen in tunnels of op de inrichting van een Werk- in Uitvoeringssituaties die vallen onder CROW-richtlijn 96a en 96b.
In alle andere gevallen kan er slechts sprake zijn van een toets en mag het resultaat van deze toets niet gelden of gepresenteerd worden als een verkeersveiligheidsaudit rijkswegennet.

Over niet-rijkswegen of delen er van wordt gescheiden of apart gerapporteerd; deze werkzaamheden vallen niet onder het toezicht van het Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudits (KoVa).

 
Mijn auditoren omgeving