Mijn auditoren omgeving
Onderliggende pagina's

DTV Consultants

DTV Consultants heeft samen met het Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudits (KoVa) het Certificeringstraject tot verkeersveiligheidsauditor rijkswegennet ontwikkeld. Om de kennis van de auditoren actueel te houden en hen te informeren over nieuwe ontwikkelingen, organiseren het KoVa en DTV Consultants jaarlijks een terugkomdag voor de auditoren. Daarnaast voert DTV Consultants de administratie rondom het Register Verkeersveiligheidsauditoren Rijkswegennet. Zij houdt de gegevens in het Register actueel en beheert deze website. Tot slot verzorgt DTV Consultants algemene ondersteuning aan het KoVa bij het actualiseren van documenten en het vorm geven aan nieuwe ontwikkelingen.

DTV Consultants is een advies- en onderzoeksbureau op gebied van verkeer en mobiliteit. Daarnaast zijn ze de opleider van het verkeerskundige werkveld. Meer over DTV Consultants kunt u lezen op hun website www.dtvconsultants.nl.

Contact:
Kim Heerkens & Marjolein van de Nadort
E-mail: k.heerkens@dtvconsultants.nl en m.v.d.nadort@dtvconsultants.nl

Telefoon: 076-5136621

 
Mijn auditoren omgeving