Mijn auditoren omgeving
Onderliggende pagina's

Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudits

Werken op een kwalitatief hoog niveau moet ondersteund en bewaakt worden. Daarvoor is een onafhankelijk orgaan opgericht, het Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidaudit (KoVa), dat is ondergebracht bij CROW.

De belangrijkste taken van het orgaan zijn:

 • het controleren van de kwaliteit van het opleidingsprogramma voor verkeersveiligheidsaudits en gerichte verkeersveiligheidsinspectie, inclusief nascholing in de vorm van terugkomdagen
 • het afnemen van het examen ‘Verkeersveiligheidsauditor’ en ‘Gerichte Verkeersveiligheidsinspecteur’ en het uitgeven van certificaten aan geslaagden
 • het uitvoeren van de kwaliteitsborging van de gecertificeerde auditoren door steekproefsgewijs audits te beoordelen
 • het registreren, behandelen en arbitrage van klachten en beroepsprocedures over uitgevoerde audits
 • het organiseren van verplichte terugkomdagen voor de auditors om kennis actueel te houden en te informeren over nieuwe ontwikkelingen.

De volgende personen hebben zitting in het KoVa:

 • Pieter Litjens (CROW) (voorzitter)
 • Frans Heijnis (CROW) (secretaris)
 • King Tse (Rijkswaterstaat)
 • Jurgen Koppen (Rijkswaterstaat)
 • Raymond Vermijs (Rijkswaterstaat)
 • Arjen Selhorst (provincie Noord-Holland)
 • Guido van Eck (provincie Gelderland)

Nadere inlichtingen over het proces, de inhoud van de audits en de auditors zijn te verkrijgen bij de secretaris van het KoVa, Frans Heijnis
Email: kova@crow.nl
Telefoon: 06 2065 1655

 
Mijn auditoren omgeving