Mijn auditoren omgeving

Verkeersveiligheidsaudits

Veilige (rijks)wegen garanderen, ook in nieuwe situaties of bij reconstructies. Dat is waar de verkeersveiligheidsauditors van RISMII voor staan. Bij een verkeersveiligheidsaudit toetst een deskundige de ontwerpen en de gerealiseerde weginfrastructuur op verkeersveiligheid. Op deze website vindt u alle informatie over de verkeersveiligheidsaudit.

Daarnaast leest u meer over de manier waarop het Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudits (KoVa) toezicht houdt op de kwaliteit van de audits op het RISMII wegennet.

Het KoVa is daarnaast ook verantwoordelijk voor het certificeren (en opleiden) van bijzondere verkeersveiligheidsinspecteurs. Zij voeren de gerichte verkeersveiligheidsinspecties uit (GVVI). Meer informatie over deze inspecteurs vindt u hier.


Ik wil meer weten over


Mijn auditoren omgeving