Mijn auditoren omgeving

GVVI

Gerichte Verkeersveiligheidsinspectie

Een gerichte verkeersveiligheidsinspectie is een gericht onderzoek ter opsporing van gevaarlijke omstandigheden, gebreken en problemen die het risico op ongevallen en lichamelijk letsel verhogen, aan de hand van een bezoek ter plaatse aan een bestaande weg of een weggedeelte. De weg of weggedeelte betreft een RISMII weg.

Onder het toepassingsbereik, ofwel RISM areaal, vallen alle wegvakken begrensd door G1- en G2-borden (autosnelweg) en G3 en G4-borden (autoweg). Verder is de richtlijn van toepassing op wegen en weginfrastructuurprojecten die zich buiten stedelijke gebieden bevinden, geen toegangen naar aanliggende percelen omvatten en met financiering van de Unie worden gerealiseerd.

De beheerder van een onder RISMII behorende weg beslist op basis van de resultaten van een onderzoek of het uitvoeren van een gerichte verkeersveiligheidsinspectie wenselijk is. Deze beheerder laat de gerichte verkeersveiligheidsinspecties uitvoeren door deskundigenteams. Ten minste één lid van een deskundigenteam is een bijzondere verkeersveiligheidsinspecteur.

Het KoVa is verantwoordelijk voor het opleiden en certificeren van de bijzondere verkeersveiligheidsinspecteur. Zij is in 2023 begonnen met het opleiden van deze inspecteurs. Op dit moment zijn er vijf inspecteurs gecertificeerd:

  • Zoe van de Voort Rijkswaterstaat
  • Gerald Woudberg Rijkswaterstaat
  • Sara Rubbens Rijkswaterstaat
  • Zoran Kenjic Rijkswaterstaat
  • Jeroen Spaetgens Provincie Limburg
 
Mijn auditoren omgeving