Mijn auditoren omgeving
Onderliggende pagina's

Het auditproces

Het auditproces bestaat uit een aantal stappen, zie onderstaand schema:

Print

Het auditteam start met de uitvoering van de audit nadat opdracht is verstrekt en zij alle benodigde informatie hebben ontvangen. De audit van het voor- en definitieve ontwerp bestaat vooral uit deskresearch. Bij een audit in de pre-opening en after-opening zullen de auditoren de weg bezoeken.

Het auditteam stelt voor elke audit een auditrapport op met een bondige beschrijving van het betreffende infrastructuurproject, de auditfase, het auditteam, het auditproces en een beschrijving van de bevindingen over de verkeersveiligheid.

De opdrachtgever schrijft een reactienota waarin staat welke oplossing wordt voorgesteld en, als een bevinding niet wordt overgenomen, waarom niet.
Reactienota en auditrapport leiden tot het opstelling van een beslisnotitie die de Directeur Wegen en Verkeer moet accorderen. Tot slot wordt, op basis van de beslissingen van de Directeur, het ontwerp aangepast.

 
Mijn auditoren omgeving